Notícies

23/03/2017

Notícies RED 2/2017

 

 

A la pàgina de la Tresoreria General de la Seguretat Social, el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social ha publicat amb data de 23 de març el Butlletí Notícies RED 2/2017 amb els continguts següents:

– Anotació de conveni col·lectiu en funcionalitats: inscripció Codi Compte Cotització (CCC) d’empresari individual, assignació CCC secundari d’empresari col·lectiu i reinici d’un CCC.

– Reial decret llei 6/2016, de 23 de desembre, de mesures urgents per a l’impuls del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

– Comunicació de processos d’incapacitat temporal de treballadors d’alta en determinats codis de compte de cotització (CCC).

– Comunicació de situacions de maternitat/paternitat a través del Sistema RED.

– Comunicació del grau de discapacitat en les altes de treballadors a través del Sistema RED.

– Contractes predoctorals. Canvi en la clau identificativa del contracte de treball.

– Nou servei a la Seu Electrònica de consulta i obtenció de rebut d’ingrés.

– Nova versió de SILTRA 1.6.2.

– Modificació del servici d’obtenció d’IDC/PL Codi Compte Cotització.

– Nou sistema d’avisos informatius a les autoritzacions RED a través de correu electrònic.

Relacionats:

Butlletí de Notícies RED 2017

Notícies RED