Notícies

03/10/2023

Nova manera de còmput dels períodes de cotització en els contractes a temps parcial per a l’accés a determinades prestacions

INFORMACIÓ SOBRE LA NORMA


Enllaç de descàrrega


DATA DE PUBLICACIÓ EN BOE:

17 MARÇ 2023

ENTRADA EN VIGOR:

1 OCTUBRE 2023

OBJECTIU DE LA NORMA:

Des de l’1 d’octubre de 2023 s’estableix que els períodes de cotització dels treballadors contractats a temps parcial s’equipararan a un contracte a temps complet per a tenir dret a prestacions com a jubilació, incapacitat permanent, mort i supervivència, incapacitat temporal i naixement i cura de menors.


CONTINGUT A DESTACAR


L’article 247 del Reial decret llei 2/2023, de 16 de març, de mesures urgents per a l’ampliació de drets dels pensionistes, la reducció de la bretxa de gènere i l’establiment d’un nou marc de sostenibilitat del sistema públic de pensions, aborda una important modificació en les regles de cotització i prestacions per als treballadors a temps parcial, que està en vigor des de l’1 d’octubre de 2023.

Anteriorment, per a acreditar els períodes de cotització necessaris per a tenir dret a prestacions com a jubilació, incapacitat permanent, mort i supervivència, incapacitat temporal i naixement i cura de menors, es tenien en compte els diferents períodes durant els quals el treballador havia estat en alta amb un contracte a temps parcial. No obstant això, s’aplicava un coeficient de parcialitat que reduïa els dies cotitzats en funció de la durada de la jornada de treball a temps parcial.

Amb la modificació de l’article esmentat, s’estableix que els períodes de cotització dels treballadors contractats a temps parcial s’equipararan a un contracte a temps complet. Això significa que, a l’efecte de càlcul de prestacions, es comptaran els mateixos dies que els treballadors a temps complet, independentment de la durada de la jornada realitzada en cada període d’alta.

Aquesta modificació té un impacte significatiu en l’accés a prestacions, especialment en el cas de la prestació per incapacitat temporal per contingència comuna, que requereix un període mínim de cotització. Abans de la modificació, els treballadors a temps parcial havien d’acumular més dies cotitzats per a aconseguir aquest requisit. Ara, amb la nova normativa, se’ls facilita l’accés a aquesta prestació, ja que cada dia cotitzat es comptabilitzarà com un dia complet, eliminant així el coeficient de parcialitat.

Així mateix, aquesta modificació busca millorar els drets dels treballadors a temps parcial en termes d’accés a prestacions i acreditar els períodes de cotització necessaris per a això. Amb aquest canvi, s’elimina la complicació que suposava el coeficient de parcialitat i s’equipessin els seus drets als dels treballadors a temps complet quant a cotització i prestacions.