Notícies

03/03/2020

Novetat legislativa: Criteri 2/2020 sobre consideració com a situació d’incapacitat temporal derivada de malaltia comuna dels períodes d’aïllament preventiu soferts pels treballadors com a conseqüència del nou tipus de virus de la família coronaviridae, denominat SARS-CoV-2

Recentment el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions ha considerat els períodes d’aïllament preventiu als quals es vegin sotmesos els treballadors com a conseqüència del virus SARS-Co-2 com a situació d’incapacitat temporal derivada de malaltia comuna.

Posem a la teva disposició el criteri 2/2020 sobre consideració com a situació d’incapacitat temporal derivada de malaltia comuna dels períodes d’aïllament preventiu soferts pels treballadors com a conseqüència del nou tipus de virus de la família coronaviridae, denominat SARS-CoV-2.