Notícies

09/05/2019

Novetat legislativa: Reial Decret-Llei 8/2019, de 8 de març de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball. Registre de jornada de treball.

El Reial decret-llei 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball estableix l’obligació del registre diari de la jornada laboral.

BOE
Resumeixen de la Llei
Guia