Notícies

03/07/2024

Novetats legislatives en relació amb la tramitació automatitzada de les resolucions

T’informem que s’han publicat les següents novetats legislatives:

Resolució de 17 de juny de 2024, de la Tresoreria General de la Seguretat Social, per la qual s’estableix la tramitació automatitzada de les resolucions relatives a l’establiment de terminis per al pagament fraccionat del reintegrament de prestacions indegudament percebudes.

Accedeix al BOE

Resolució de 27 de juny de 2024, de la Direcció General de la Tresoreria General de la Seguretat Social, per la qual es regula la tramitació electrònica automatitzada de les resolucions per la qual es té per desistit a l’interessat en tràmits efectuats a través del Sistema RED.

Accedeix al BOE