Notícies

24/03/2021

Participem al Congrés Mundial d’Empreses Saludables

La Mútua presenta la seva estratègia 2020-2023 com a Empresa Saludable enfocada en la promoció de la salut i el benestar psicològic, així com el pla de sensibilització i prevenció de la COVID-19.

Unió de Mútues ha participat al Congrés Mundial d’Empreses Saludables, que, organitzat per Prevencionar i celebrat en format en línia, ha reunit a més de 600 professionals d’Espanya, l’Equador, l’Argentina, Mèxic, el Perú, Guatemala, Costa Rica i l’Uruguai, entre altres països. Durant cinc dies, reconeguts professionals en l’àmbit de la salut, la seguretat i el benestar han impartit 40 conferències sota el lema «La salut a les teves mans”, relacionat directament amb un gest tan important per evitar el contagi i propagació de la COVID-19.

 

Conchín Monzonis, coordinadora de la Comissió d’Empresa Saludable d’Unió de Mútues, en la seva ponència “El compromís amb les persones a través d’una organització saludable”, ha presentat els projectes posats en marxa per l’entitat; tant els resultats dels projectes tancats en 2020 com els planificats per al període 2020-2023, enfocats a la promoció de la salut i benestar psicològic, així com el pla de sensibilització i prevenció de la COVID-19, implementat arran de la pandèmia.

Com a principals elements d’èxit que han portat a Unió de Mútues a ser una empresa saludable, Monzonis ha destacat la integració de la salut en l’estratègia de l’organització i ha posat el focus en les persones, l’alineació de l’organització amb la RSC, el treball en la seguretat i la salut dels treballadors, la implicació i el lideratge en els projectes, l’accessibilitat de tota la plantilla als programes de salut i la sostenibilitat en el temps, entre altres.

A més, ha assenyalat els principals beneficis que aporta una empresa saludable, tant per al treballador com per a l’empresa i la societat. “La satisfacció, el benestar i el bon estat de salut física i mental dels treballadors repercuteixen en el seu acompliment laboral, en les bones relacions interpersonals i en el bon clima laboral, la qual cosa redueix els accidents, les malalties i les baixes laborals, i tot això té un impacte en la productivitat de l’empresa i en la reducció de l’absentisme i dels costos sanitaris”.

En el seu compromís amb les persones, i durant els últims set anys, Unió de Mútues ha desenvolupat i treballat nombrosos projectes dins del model d’empresa saludable, com ara el Pla de Salut Cardiovascular, el projecte de Movilitat Segura i Responsable, el de Prevenció dels Trastorns Musculoesquéletics i el projecte Emoción.es. Tot això amb l’objectiu de fomentar el canvi d’hàbits per a millorar la salut física i psicològica, així com la satisfacció dels treballadors amb la generació d’espais de treball saludables i confortables.

Certificat per AENOR, la mútua té implantat, des de 2014, el model d’Empresa Saludable al seu sistema de gestió, que segueix els criteris de l’Organització Mundial de la Salut, OMS, i fomenta i genera espais laborals saludables on el principal actiu són les persones.

Compta amb el premi “Empresa Saludable” en la categoria de Bones Pràctiques de Promoció de la Salut en el Treball, lliurat en 2018 pel Ministeri d’Ocupació, per gestionar la salut dels treballadors i les treballadores des d’un enfocament integral i integrat i per considerar la salut com a una qüestió estratègica i transversal present en totes les polítiques de la mútua.

A més, des de 2013 està adherida i compromesa amb els valors de la Declaració de Luxemburg i des de 2014 forma part de la Xarxa Espanyola d’Empreses Saludables.