Notícies

03/03/2022

Prevenció i protecció de la salut contra l’exposició al soroll a la feina

Els professionals de la indústria, la construcció i la minera són els més afectats pels problemes auditius.

L’exposició al soroll a la feina pot ser perjudicial per a la salut dels treballadors. L’efecte més conegut és la pèrdua d’audició. Segons dades de l’Organització Mundial de la Salut, 430 milions de persones al món pateixen una pèrdua d’audició incapacitant i es calcula que el 2050 aquesta xifra superarà els 700 milions.

La pèrdua auditiva com a conseqüència del soroll està entre les malalties professionals més comunes a Europa i representa, segons l’OMS, una tercera part de les malalties d’origen laboral, davant dels problemes de la pell i del sistema respiratori. El principal efecte sobre la salut del treballador és la hipoacúsia o sordesa laboral. A més, també té efectes extra auditius com són les contractures musculars, l’ansietat, els trastorns del son o l’augment de la pressió arterial, entre d’altres.

El Dia Internacional de l’Audició, Unió de Mútues se suma a la campanya de l’Organització Mundial de la Salut, amb l’objectiu de conscienciar dels danys que l’exposició al soroll pot ocasionar a empreses i treballadors, destacant la importància de la prevenció i cura de l’òrgan auditiu, així com la transcendència i la detecció primerenca de les pèrdues auditives.

La hipoacúsia laboral es pot prevenir

El metge especialista en Medicina de Treball d’Unió de Mútues, Pedro Soto, adverteix que «qualsevol ocupació que ens exposi de forma contínua a nivells de soroll superiors a 80 decibels (dB) ens pot fer malbé l’oïda. La pèrdua auditiva es produeix de manera progressiva i quan es diagnostica el mal ja és irreversible. La millor manera de prevenir la hipoacúsia és anticipar-se, per això, els treballadors sotmesos a soroll de qualsevol origen durant la feina han de controlar la seva audició des de l’inici de l’exposició».

Entre els factors que influeixen en la lesió auditiva laboral cal tenir en compte la intensitat i la freqüència del soroll, el temps d’exposició i la naturalesa del soroll, sense oblidar que els sorolls d’impacte són els més perjudicials.

Dins la seva labor preventiva, Unió de Mútues ha preparat material divulgatiu amb informació i recomanacions per a les empreses i els treballadors, per prevenir la hipoacúsia tant als sectors d’administració i serveis com al sector industrial. És a la indústria en general, la construcció i la mineria, on es troben el major nombre de professionals afectats per problemes auditius. No obstant això, també hi ha altres entorns perjudicials com són els conductors de vehicles, d’ambulàncies, jardiners, professors de guarderies, perruqueries o personal de terra aeroportuari.

Igualment, el Dr. Pedro Soto ha destacat el vincle existent entre el soroll i els riscos laborals, ja que el soroll pot dificultar als treballadors escoltar i comprendre correctament les veus i els senyals; pot amagar el so d’un perill que s’aproxima o dels senyals d’advertiment (per exemple, els senyals de marxa enrere dels vehicles); pot distreure treballadors com, per exemple, els conductors; i pot contribuir a l’estrès laboral, cosa que augmenta la càrrega cognitiva i incrementa la probabilitat de cometre errors.