Notícies

30/06/2020

Reial decret 24/2020: Noves prestacions de cessament d’activitat de treballadors autònoms

El passat 27 de juny es va publicar el Reial decret llei 24/2020, que estableix mesures socials de reactivació de l’ocupació i protecció del treball autònom i de competitivitat del sector industrial, i regula tenir noves prestacions per al col·lectiu d’autònoms:

  • Art.8. Exempció en les cotitzacions, per als perceptors de la prestació extraordinari de cessament d’activitat a 30 de juny, durant els mesos de juliol (100%)- agost (50%) –setembre (25%).
  • Art.9 Nova prestació CATA, des de l’1 de juliol fins al 30 de setembre per als quals hagin estat perceptors del CATA extraordinari a 30 de juny i compleixin amb els nous requisits que ara s’estableixen.
  • Art.10 Nova prestació de CATA extraordinari per als treballadors de temporada sempre que compleixin els requisits que estableix aquest article.

    En breu s’inclourà en la nostra web el formulari amb el qual es podran presentar les sol·licituds de la prestació per cessament d’activitat per als treballadors autònoms, regulada en el Reial decret llei 24/2020, de 26 de juny, tant per als que vinguessin percebent fins al 30 de juny la prestació extraordinària regulada en l’art. 17 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març (art. 9), com per als treballadors autònoms de temporada (art.10).

    Només es tramitaran les sol·licituds que es presentin amb aquests formularis.