Notícies

25/04/2024

Repercussions del canvi climàtic en la seguretat i salut al treball

El 28 d’abril se celebra anualment el Dia Mundial de la Seguretat i Salut al Treball. Aquest any, l’Organització Internacional del Treball (OIT) commemora aquest dia amb un tema d’actualitat: el canvi climàtic, que afecta de manera general a la vida del planeta i, en conseqüència, a la vida laboral de les persones, ja que també té repercussions en la seguretat i salut al treball.

El canvi climàtic, entre altres conseqüències, provoca alteracions en la temperatura i una elevada exposició a la radiació ultraviolada, que comporta una accentuació de l’estrès tèrmic, l’augment de malalties per patògens nous o vectors que provenen d’altres localitzacions geogràfiques, contaminació atmosfèrica, etc.

Traslladat al camp laboral, aquestes conseqüències amplien el risc de patir accidents o malalties professionals ocasionades per cops de calor, deshidratació, cremades, falta de concentració, fatiga, al·lèrgies, riscos biològics, etc., especialment en persones que treballen a l’aire lliure en treballs d’agricultura, silvicultura, pesca, construcció, mineria i pedreres o emmagatzematges exteriors, per citar alguns d’ells.

Per totes aquestes raons, s’ha produït una reacció global que ha portat a molts països, com és el cas d’Espanya, a elaborar plans d’actuació per fer front a aquests riscos per fenòmens atmosfèrics adversos que cada any provoquen més sinistres laborals de caràcter greu o mortal. Per exemple, una de les mesures que s’han adoptat davant les fortes onades de calor produïdes en els últims estius, ha estat l’adaptació de les condicions de treball, on s’inclou la reducció o modificació de les hores de desenvolupament de la jornada laboral en determinades situacions d’alerta per aquest tipus de fenòmens.

Per la seva banda, les empreses també tenen l’obligació d’adaptar les seves avaluacions de riscos per contemplar aquest tipus de perill, tenint en compte les característiques de les tasques desenvolupades, l’horari d’aquestes i les particularitats personals dels treballadors i treballadores (pots consultar més informació). Cal no oblidar-se tampoc de les condicions climatològiques a l’hivern, ja que existeixen condicionants que potencien el risc de patir accidents, com el fred extrem o les gelades.

A Unió de Mútues, estem conscienciats amb la problemàtica existent sobre els canvis en el clima que s’estan produint. Per aquest motiu, volem compartir la campanya que ha preparat l’OIT sobre les repercussions del canvi climàtic en la seguretat i salut al treball i fer partícips a empreses i persones treballadores de la gravetat de la situació, perquè entre tots evitem que aquest canvi climàtic tan perjudicial per al medi ambient i la vida en el nostre planeta segueixi en augment.

ÀREA DE PREVENCIÓ CÀRREC A QUOTES