Notícies

24/06/2021

Resolució sobre ampliació terminis en l’àmbit d’actuació i funcionament de la Inspecció de Treball i Seguretat Social

El Ministeri de Treball i Economia Social ha publicat una resolució en relació a l’ampliació dels terminis en l’àmbit d’actuació i funcionament de la Inspecció de Treball i la Seguretat Social. En ella s’informa sobre els terminis dels diferents tràmits informàtics que realitzen, entre ells el del Sistema DELTA.

RESOLUCIÓ