Notícies

25/03/2022

Unió de Mútues a la «Trobada by Laboralia», el Congres de referència en Prevenció i Benestar Laboral

La mútua moderarà dos Taules de Debat on, juntament amb les empreses mutualistes, analitzarà les estratègies de futur i els reptes preventius després de la pandèmia. També participarà en dues taules de treball liderades per l’INVASSAT.

Unió de Mútues serà present a la Trobada by Laboralia, el simposi professional que, amb l’impuls de la Generalitat i l’Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball, INVASSAT, reunirà el pròxim dia 29 de març, a Fira València, professionals i tècnics en prevenció de riscos on serà la primera trobada de congres d’un sector que ha estat protagonista a la lluita contra la pandèmia.

Sota el lema «Fortaleses i Febleses del Sistema Preventiu després de la Pandèmia», la trobada analitzarà com s’ha enfrontat el sector de la PRL i la Seguretat i Salut al Treball als reptes que ha suposat ajustar-se als diferents protocols anti-COVID implantats especialment als espais laborals.

Segons el Responsable de prevenció amb càrrec a quotes Emilio Gómez, i dins de l’àmbit d’actuació que la Mútua té assignada com a entitat col·laboradora amb la Seguretat Social, Unió de Mútues ha organitzat dues taules de debat, on s’abordarà «El protagonisme de la Vigilància de la Salut als Serveis de Prevenció. Vulnerables i Embarassades» i «Com controlar un risc que afecta a tota l’organització de la nit al dia».

La mútua també participarà a les taules de treball liderades per l’INVASSAT, «Crisi sanitàrialliçons apreses» i «Principals reptes preventius per la pandèmia a l’empresa Revaloració dels principals actors de prevenció», on estaran presents la Responsable de Vigilància de la Salut del Servei de Prevenció Propi d’Unió de Mútues, Dra. Mariela Salazar, així com el Responsable de Prevenció amb càrrec a quotes Emilio Gómez.

Quant a la primera taula de debat, participaran les empreses mutualistes Hospital General Universitari de Castelló, AEEMT, Inspecció mèdica de la Conselleria de Sanitat, la Diputació de València, UBE, BP, GESMED i Unimat Prevenció.

Serà moderada per Pere Soto, metge especialista en Medicina del Treball d’Unió de Mútues i Laura Moreno, infermera de treball de la mútua, on s’analitzaran «les febleses i fortaleses de la Vigilància de la Salut aflorades durant la crisi de la pandèmia, els assoliments aconseguits durant aquests dos últims anys, i la possible reorientació de la medicina i infermeria del treball en els serveis de prevenció», ha destacat el metge de la mútua, Pere Soto.

A la segona taula de debat participaran les empreses mutualistes Porcelanosa, Grup Gimeno, Mahle Electronics, Grup Simetria, Grup Hinojosa, Veolia, Indústries Ochoa, Global Omnium, IBV i Unimat Prevenció. Serà moderarà per Conchín Monzonís i Javier Murcia, directora del Servei de Prevenció Propi i Tècnic de prevenció de la mútua, respectivament.

A través del col·loqui es pretén que les empreses participants exposin i comparteixin de manera activa les seves experiències viscudes durant la irrupció del COVID-19 i la capacitat d’adaptació que han hagut de desenvolupar davant aquesta situació sobtadament sobrevinguda i en constant canvi durant els dos últims anys. «A més, volem identificar les bones pràctiques, aprendre del viscut i desenvolupar estratègies de futur», ha manifestat la directora del Servei de Prevenció Propi d’Unió de Mútues, Conchín Monzonís.

Una vegada concloses les Taules de Debat, es procedirà, a partir de les 15:30h, a la presentació de les conclusions.