Notícies

09/09/2020

Unió de Mútues aprova el seu Pla d’Avanç Digital 2020-2022

L’entitat defineix la seva estratègia per a una bona governança de les TIC conforme al nivell alt de l’Esquema Nacional de Seguretat on està certificada des de 2017. Situa a les persones en el centre de la transformació digital oferint-los solucions i serveis excel·lents, personalitzats i segurs.

Unió de Mútues, mútua col·laboradora de la Seguretat Social núm. 267, ha posat en marxa el seu Pla Director de Sistemes 2020-2022, un document que recull, per als pròxims dos anys, l’estratègia amb què l’entitat continuarà avançant en la seva transformació digital i li permetrà disposar de noves aplicacions, una major interoperabilitat amb els seus usuaris i un intercanvi segur i efectiu de documentació i informació amb les administracions públiques i altres entitats de l’Estat.

La mútua situa a les tecnologies de la informació i la comunicació, TIC, en l’eix vertebrador de la seva gestió i reforça i millora els processos i activitats que sustenten la principal missió de l’entitat, centrada en la cura de la salut, l’assistència mèdica i la protecció econòmica dels treballadors malalts i accidentats.

El Pla Director dona continuïtat al procés de transformació digital que la mútua va iniciar fa més d’una dècada amb el desenvolupament d’un programari corporatiu propi, un Sistema Integrat de Gestió Intel·ligent que continua vigent avui i que ha actuat com a motor de la transformació digital i de gestió. Aquest sistema ha permès a la mútua disposar d’una arquitectura de serveis i micro-serveis sustentats en les noves tecnologies, on la disponibilitat de la dada i la connectivitat continuada són claus.

Entre aquests serveis avançats posats a la disposició de les seves empreses i col·lectiu associat destaquen la Història clínica digital, el diagnòstic per imatge, la rehabilitació en línia FisioMuta, el Portal del Pacient, el quiròfan digitalitzat, la plataforma MOL 3.0, l’avaluació digital de la qualitat i satisfacció dels usuaris, així com els informes de gestió electrònics per a la gestió de l’absentisme i la sinistralitat, entre d’altres.

D’acord amb l’actual Pla Director, durant els pròxims anys la via electrònica és el canal que sustentarà l’actuació habitual de la mútua en els seus múltiples vessants de gestió interna, de relació amb els seus usuaris i amb les Administracions i, d’aquesta manera, millora els processos, els seus fluxos de treball i promou una gestió més eficient, més pròxima i més transparent.

D’aquesta manera, l’estratègia de la mútua passa per seguir situant a les persones en el centre de la transformació digital. “Els nostres mutualistes impulsen la nostra estratègia. Per a ells continuarem dissenyant, generant i facilitant propostes, solucions i serveis excel·lents, diferenciats, innovadors, personalitzats, intuïtius, de confiança i segurs”, ha assenyalat el Responsable de Gestió de Sistemes d’Unió de Mútues, Carlos Armengol.

La bona governança de les Tecnologies de la informació i les comunicacions
Davant els riscos de seguretat de la informació i protecció de dades que comporten les noves tecnologies, el Pla Director té per objectiu actuar de garant i paraigua protector del compliment de les exigències de l’Esquema Nacional de Seguretat, on la mútua està certificada en el nivell alt i que estableix la política de seguretat de l’ús dels mitjans electrònics i protegeix la informació, les comunicacions, els serveis i les dades de les persones en la seva relació amb la mútua.

A més i en línia amb l’ENS, a Unió de Mútues “continuarem proporcionant garanties d’autenticitat i fiabilitat, generant una autenticació inequívoca, treballant des del desenvolupament corporatiu amb la validació de documents i la incorporació de la signatura electrònica, ha detallat Armengol.

Així mateix, el Pla Director garantirà les avaluacions prèvies de criticitat i vetllarà, també, pel compliment de la norma de gestió de la seguretat ISO 27001, on la mútua també està certificada, i confirmarà l’excel·lència i els alts estàndards de seguretat i protecció dels serveis que la mútua presta a les empreses associades, treballadors protegits i autònoms adherits.