Notícies

24/01/2017

Unió de Mútues avança en la gestió de la informació analítica a través de les noves tecnologies

Amb l’objectiu de donar més serveis i millors, el sistema de gestió d’Unió de Mútues ha anat evolucionant al ritme de l’avenç tecnològic. La informació, l’ús de les TIC i la transformació digital de l’entitat són un dels pilars estratègics de la mútua que està duent a terme de manera reeixida per mitjà de la implantació de l’eina IBM Business Intelligence.

Unió de Mútues manté un compromís ferm amb la innovació i l’aplicació de les tecnologies de la informació en el seu sistema de gestió, amb l’objectiu de seguir oferint la màxima qualitat en els serveis sociosanitaris que presta a les més de 46.000 empreses, 234.000 treballadors associats i més de 57.000 treballadors autònoms.

Durant les últimes dècades, Unió de Mútues ha anat creixent i assumint per llei competències noves i prestacions noves. També ha augmentat significativament la seva activitat amb un increment del volum de serveis sanitaris, més tramitacions i més prestacions econòmiques.

Per donar respostes a les noves necessitats, el sistema de gestió de la mútua ha anat evolucionant al ritme de l’avenç tecnològic. Conseqüentment, la informació, l’ús de les TIC i la transformació digital de l’entitat són un dels pilars estratègics de la mútua que està duent a terme de manera reeixida per mitjà de la implantació d’eines de Business Intelligence per tal d’oferir el millor servei als seus associats.

Segons el responsable de Sistemes de Gestió d’Unió de Mútues, Carlos Armengol, “amb l’objectiu de donar més serveis i millors, la mútua ha anat adoptant els sistemes d’informació més moderns i competitius, hem cercat les solucions de més qualitat en les TIC i les hem adequat a la gestió, la qual cosa ens garanteix seguir oferint uns serveis excel·lents, optimitzant al màxim el funcionament de la mútua i obtenint predicció i informació analítica que ens permet prendre, de manera ràpida, decisions complexes”.

Armengol ha recordat que Unió de Mútues té implantada, des de 2006, la tecnologia IBM Cognos Analytics, un programari per a la gestió empresarial intel·ligent, basat en l’analítica i el màxim rendiment operacional i financer. Aquest programari permet a l’entitat analitzar els resultats mitjançant models analítics i obtenir una informació de més valor pel que fa a l’opinió dels usuaris sobre els serveis que reben de la mútua, així com els hàbits i les condicions de vida que poden presentar un alt risc de malaltia crònica, recaiguda o reingrés hospitalari.

Per a Armengol, amb aquestes dades “podem valorar l’eficiència tant econòmica com d’atenció i benestar del pacient, ja que ajuden a identificar possibles problemes en l’assistència sanitària, però també a tractar de manera més efectiva els pacients, amb millors diagnòstics i millors tractaments”. Amb les tecnologies de la informació, “contribuïm a millorar la qualitat assistencial i també a crear un sistema sanitari més eficient i sostenible”.

A més, amb Cognos Analytics, Unió de Mútues disposa d’informació diferenciada i qualificada per a la presa de decisions de manera àgil i immediata, la qual cosa li permet convertir la seva estratègia en un conjunt de plans, pressupostos, quadres de comandament, indicadors de gestió i panells de control personalitzats.

Així mateix, li permet planificar el pressupost de manera contínua, analitzar possibles variables i escenaris, integrar els diversos plans d’empresa i fixar l’àmbit temporal amb la capacitat de revisar-los a mesura que les condicions canvien.

Unió de Mútues centra la seva activitat principal a tenir cura de la salut i el benestar laboral dels treballadors i treballadores. Per això té una àmplia estructura sanitària molt avançada composta per 31 clíniques, repartides per tot el territori nacional, un hospital especialitzat en traumatologia, ITUM, a Castelló, i la participació a l’Hospital Intermutual de Llevant, a València.

A més de l’activitat sanitària, la mútua també gestiona les prestacions econòmiques derivades de les baixes laborals per accident i malaltia professional, l’abonament de les prestacions per malaltia comuna, el cessament d’activitat dels autònoms, la cobertura per risc d’embaràs i lactància, i la prestació per la cura de nens amb càncer o malaltia greu.