Notícies

09/11/2023

Unió de Mútues celebra el Dia Mundial de la Qualitat promocionant el “Qumanismo Digital”

L’organització s’uneix a l’Associació Espanyola per a la Qualitat celebrant el Dia Mundial de la Qualitat el 16 de novembre, amb un enfocament centrat en el “Qumanismo Digital”, organitzacions més humanes per a l’era digital.

Unió de Mútues s’uneix a la celebració del Dia Mundial de la Qualitat per a destacar el seu compromís amb l’excel·lència en la prestació de serveis de qualitat als seus grups d’interès. L’organització ha aconseguit alts nivells de satisfacció, amb un 95% de satisfacció entre els pacients atesos en els seus centres i un 100% en el cas de les persones hospitalitzades en l’Institut de Traumatologia Unió de Mútues.

El Dia Mundial de la Qualitat, establert per les Nacions Unides en 1990, té com a objectiu augmentar la consciència global sobre la importància de la qualitat en l’assegurament de la prosperitat de les nacions. Organitzacions com el Chartered Quality Institute (Institut Col·legiat de la Qualitat) promouen aquest dia i la seva visió és un món en el qual totes les organitzacions optimitzin el valor per als seus grups d’interès mitjançant l’excel·lència en la gestió, la seguretat i la millora.

Enguany, l’Associació Espanyola per a la Qualitat celebra el Dia Mundial de la Qualitat el 16 de novembre, amb un enfocament central en el “Qumanismo Digital”. En un món en constant transformació, especialment accelerat amb els últims avanços en intel·ligència artificial, es fa més necessari que mai un nou humanisme. És necessari situar a l’ésser humà en el centre, amb la qualitat com a principi essencial, la qual cosa denominen “Qumanismo Digital”.

En Unió de Mútues, el “Qumanismo Digital” forma part del Pla Estratègic 2023-2025, ja que l’organització col·labora amb la Seguretat Social en la prestació de serveis, tant en l’àmbit sanitari com en la gestió de prestacions econòmiques. Això requereix un capital humà professional, motivat i disposat a donar el millor de si mateix davant situacions de necessitat de tercers. Un dels reptes clau és mantenir el talent actual, que impulsa una gestió eficient en pro de la sostenibilitat del sistema.

Un altre desafiament important per a aquest període és adaptar-se a les necessitats, facilitant la gestió telemàtica de les prestacions als usuaris i aplicant els avanços tecnològics en l’atenció sanitària, però sense oblidar el desenvolupament desigual en competències digitals tant dels grups d’interès externs com del propi equip humà de la Mútua. Tot això es realitza garantint un sòlid sistema de gestió i control intern.

L’humanisme mèdic continua sent rellevant en la nova era digital, ja que s’enfoca a brindar atenció mèdica centrada en el pacient, considerant les seves necessitats emocionals i socials, a més de les físiques. La tecnologia ha de ser emprada com una eina per a millorar la comunicació i la qualitat de l’atenció, però no ha de reemplaçar l’empatia i el tracte humà que els professionals sanitaris han de prestar.

En una època en la qual l’automatització dels processos, els algorismes i la intel·ligència artificial estan en boca de tots, hem de recordar que perquè el futur sigui veritablement prometedor, tot això deu sempre estar enfocat cap a les persones. Els valors de l’humanisme digital es basen a posar a les persones en el centre de qualsevol avanç tecnològic i en la idea que la tecnologia i la innovació digital han de ser utilitzades per a millorar la qualitat de vida de les persones i per a construir una societat més justa i equitativa, tal com es reflecteix en els valors de la Mútua.

Un dels valors d’Unió de Mútues és la dignitat, que es reflecteix en la seva vocació de servei caracteritzada per un tracte respectuós, equitatiu i cordial cap a tot el seu equip humà i cap als treballadors i treballadores als qui assisteixen, actuant sempre de manera objectiva i imparcial. Un altre valor clau és l’excel·lència, que s’entén des de la qualitat i innovació en la gestió eficient dels recursos i serveis per a ser sostenibles en el llarg termini i satisfer les expectatives legítimes de tots els grups d’interès.

Unió de Mútues reafirma el seu compromís amb la qualitat i l’humanisme digital en el marc del Dia Mundial de la Qualitat, promovent un enfocament centrat en les persones en un panorama cada vegada més digitalitzat i continuant la seva labor d’excel·lència en la prestació de serveis de salut i gestió de prestacions econòmiques.