Notícies

01/12/2022

Unió de Mútues desenvolupa un sistema d’informació radiològic unificat amb les clíniques concertades

La mútua avança en la digitalització de processos, millora el servei als pacients mutualistes i augmenta l’eficiència en la gestió de la informació radiològica.

Dins del Pla Director del Sistema Informàtic i la digitalització dels seus serveis, Unió de Mútues situa les tecnologies de la informació i la comunicació (TICS) a l’eix vertebrador de la seva gestió, cosa que li permet avançar en noves solucions i una major interoperabilitat amb els usuaris.

A conseqüència d’aquest avenç i del darrer desenvolupament tecnològic realitzat, la mútua ha ampliat la digitalització de la seva Unitat de Diagnòstic per la Imatge als serveis que reben els treballadors protegits a les clíniques amb què l’entitat té subscrits convenis de col·laboració.

D’aquesta manera, s’ha unificat el sistema d’arxiu i comunicació d’imatges de la mútua amb els sistemes de radiologia de diferents centres hospitalaris concertats, amb l’objectiu de diagnosticar els pacients amb més agilitat i qualitat.

«La interoperabilitat entre els sistemes informàtics permet guanyar en eficiència en la gestió de la informació radiològica i sobretot millora el servei als pacients mutualistes», ha manifestat el responsable de Gestió de Sistemes d’Unió de Mútues, Carlos Armengol.

D’aquesta manera, totes les proves radiològiques que es facin a pacients de la mútua a centres externs, es remetran automàticament al sistema de gestió d’imatges i exploracions d’Unió de Mútues, garantint la màxima seguretat, confidencialitat, integritat, disponibilitat, traçabilitat i autenticitat.

Resonacia Magnética Unión de Mutuas

Beneficis per a centres i pacients

A més, les proves realitzades als centres concertats s’integren directament a la història clínica del pacient, això permet que el metge de la mútua les pugui visualitzar a l’instant.  D’aquesta manera s’aconsegueix disposar d’aquestes proves amb més celeritat, cosa que beneficia al treballador protegit per l’entitat.

Es tracta «d’una valuosa eina de gestió assistencial en poder manejar de manera unificada tota la informació radiològica procedent de centres externs, a més, permet l’automatització del procés de forma integral», ha assenyalat Armengol.

Dins del desenvolupament del Pla Director del Sistema Informàtic, Unió de Mútues situa la digitalització dels seus serveis a l’eix vertebrador de la seva gestió, cosa que li permet avançar en noves aplicacions, una major interoperabilitat amb els seus usuaris, i oferir solucions i serveis excel·lents, personalitzats i assegurances a les empreses mutualistes, treballadors malalts i accidentats.

La mútua basa la bona governança de les TIC conforme al nivell alt de l’Esquema Nacional de Seguretat en què està certificada des de 2017, així com en els sistemes normalitzats i certificats segons la norma ISO 27001 de Seguretat de la Informació i l’ISO 27701 de Privadesa de la Informació.