Notícies

27/04/2020

Unió de Mútues edita una guia de bones pràctiques per al treball telemàtic durant el confinament per COVID-19

En commemoració amb el Dia Mundial de la Seguretat i la Salut en el Treball 2020, Unió de Mútues ha posat a disposició d’empreses i treballadors un protocol d’actuació perquè el treball a distància, implantat per detenir el COVID-19, es realitzi amb la màxima seguretat i protecció de la salud de les persones. D’aquesta manera, la Mútua s’adhereix a la campanya de la Organització Internacional del Treball, OIT, enfocada, enguany, a detenir la pandèmia en l’àmbit laboral i protegir la seguretat i la salut en el treball.

Des d’Unió de Mútues es destaca que la actual situació d’emergència per contagi del coronavirus ha forçat milers d’empreses a implantar el treball a distància com una nova modalitat laboral que els treballadors realitzen, per força major, des del domicili. Un treball no presencial que està permetent mitigar la propagació del virus, protegir a les persones treballadores de la malaltia i continuar amb l’activitat econòmica i empresarial.

No obstant això, en haver-se implementat amb caràcter d’urgència i sota les mesures d’aïllament i confinament decretades per l’estat d’alarma, aquest tipus de treball a distància està creant situacions especials, donat i que pot ser que les persones que teletreballen ho facin amb els fills a casa, convisquin amb unes altres persones i activitats o bé ho facin en solitud.

Davant d’aquest canvi brusc d’hàbits en l’estil de vida, on les obligacions laborals s’han integrat en l’entorn domèstic, Unió de Mútues ha elaborat la Guia de Bones pràctiques per al treball telemàtic durant el confinament per COVID-19.

Una eina útil amb un enfocament pràctic i senzill per ajudar les empreses i els treballadors a adaptar-se a aquesta nova situació de manera que avaluen els riscos i adapten mesures de seguretat i protecció de la salut. Entre els riscos per a la salut destaquen l’estrès, els problemes musculars, l’aïllament social, una mala alimentació i la inactivitat física.

La guia també pretén sensibilitzar sobre les situacions inconvenients derivades d’aquest treball a distància des de casa, donat i que el canvi d’ubicació pot obligar moltes persones a adaptar el seu habitatge i mobiliari a un treball d’oficina amb la incorporació al context familiar tant d’equips informàtics com d’horaris, obligacions i rutines pròpies de l’activitat laboral.

En aquest sentit, el responsable de Prevenció d’Unió de Mútues, Emilio Gómez, ha apuntat que treballar telemàticament de manera saludable suposa “trencar amb les rutines a què estàvem habituats, i reeducar els nostres hàbits generant noves rutines positives per treballar de manera eficient i saludable des de casa.

Així, la guia aporta recomanacions i mesures per prevenir els riscos relacionats amb l’organització i el lloc de treball, l’ergonomia i salut postural, la seguretat i protecció de dades, la salut mental, la gestió de les emocions, l’exercici físic i l’alimentació sana.

Igualment, la desconnexió digital, el bon descans nocturn, la planificació diària, el treball per objectius i la práctica de la relaxació i l’atenció plena són qüestions fonamentals per mantenir el benestar psicològic.

El document també disposa de continguts pràctics com exercicis per a la cura de l’esquena, taules de gimnàstica per realitzar exercici físic diari i la realització de menús saludables per assegurar la salut i el benestar dels treballadors durant el teletreball temporal a què es troben sotmesos pel confinament.

#AquestVirusElParemUnits
A més d’aquesta guia, Unió de Mútues, com a mútua col·laboradora amb la Seguretat Social i amb l’objectiu d’ajudar les empreses, treballadors i autònoms adherits en la gestió diària de la crisi provocada pel coronavirus, ha posat a la web corporativa divers material preventiu a l’apartat Prevenció COVID-19, on ofereix una visió general dels riscos que poden existir a l’entorn laboral així com una sèrie de recomanacions preventives establertes per les autoritats sanitàries que han d’aplicar-se de manera que fomenten la prevenció i els comportaments segurs.

També, a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma, la Mútua manté pràcticament a tot el seu personal treballant telemàticament des dels seus domicilis, amb excepció del col·lectiu sanitari, que, a més d’estar a la disposició de les autoritats sanitàries, continua donant atenció assistencial per accident de treball.