Notícies

23/06/2023

Unió de Mútues participa en la I Trobada de Treball de la Xarxa d’Empreses Sana+ment Responsables, organitzat per la CEV

Conchín Monzonís, Directora del Servei de Prevenció d’Unió de Mútues, presenta el projecte Mentalitza’t sobre bones pràctiques en promoció de la salut mental.

Unió de Mútues ha participat en la trobada de treball de la Xarxa d’Empreses Sana+Ment Responsables, que ha tingut lloc aquest dijous 22 de juny en la seu de la Confederació d’Empresaris Valencians, presentant el seu projecte Mentalitza’t. Aquest projecte, dirigit a tot l’equip humà de l’organització, naix de l’evolució d’altres programes de promoció de la salut anteriors que, com a empresa saludable, la mútua porta implantant des del 2014 per a millorar el benestar emocional de la seua plantilla en línia amb la seua política de seguretat i salut.

Després de l’Avaluació de riscos psicosocials, la vigilància de la salut col·lectiva i les enquestes realitzades al personal, es detecta la necessitat de continuar treballant en la prevenció de riscos psicosocials i la promoció de la salut mental com a temes principals, que a més coincideixen amb els punts clau recollits en l’Estratègia Espanyola de Seguretat i Salut en el Treball 2023-2027, que posa el focus en la promoció de la salut mental.

Conchín Monzonís, Directora del Servei de Prevenció Propi d’Unió de Mútues, explica que “el projecte, que es durà a terme durant 2023 i 2024, es compon de quatre accions dirigides a tot el personal i a col·lectius específics, segons les seues necessitats”.
L’objectiu principal és “abordar els factors de risc psicosocial implicats en l’estat de salut de les persones treballadores de l’organització” però també “promoure una salut mental positiva, reduir el malestar emocional i millorar l’efectivitat laboral”, tot això “proporcionant eines perquè les persones treballadores desenvolupen habilitats en el maneig dels factors de risc psicosocial”.

El projecte Mentalitza’t es materialitzarà en quatre accions principals, els tallers experiencials per a combatre l’ansietat i l’estrés, els tallers presencials sobre gestió d’estrés, resiliència, benestar emocional i higiene del somni dirigits a grups reduïts, el taller integral per al col·lectiu de neteja, que aborda la prevenció de trastorns musculoesquelètics (TME) en relació amb el benestar emocional, i les accions informatives de sensibilització difoses internament sobre aspectes com “La importància de l’actitud”, “La desconnexió digital” o “La prevenció del tecno-estrés i la tecno-addicció amb perspectiva d’edat”.

Monzonís assenyala que, “amb aquesta bateria de bones pràctiques pretenem informar i formar a les persones treballadores en matèria de salut mental per a millorar els seus coneixements i les seues actituds relacionades amb aquesta esfera, incidint així en la prevenció de riscos psicosocials del nostre equip humà”. A més, espera que aquestes accions servisquen d’inspiració a altres empreses i organitzacions per a posar en marxa les seues pròpies iniciatives, tractant així de col·laborar en la millora de l’estat de salut de la societat en general.

La Xarxa d’Empreses Sana+Ment Responsables és un projecte que ha sigut impulsat per la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) i el Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana (COPCV) i que naix amb la finalitat de desenvolupar entorns de treball saludables i millorar del benestar laboral.

Les trobades de treball de la Xarxa d’Empreses Sana + ment Responsables tenen per objectiu generar un espai on poder compartir les experiències en matèria de benestar laboral de les empreses valencianes.