Notícies

21/09/2021

Unió de Mútues posa en marxa un Pla de Mobilitat Sostenible

A la Setmana Europea de la Mobilitat, la mútua posa en marxa aquest Pla amb més de 20 iniciatives, de manera que reforça el seu compromís amb la sostenibilitat i amb l’ús racional dels mitjans de transport.

 Tots els dies es produeixen a Espanya milers de desplaçaments entre la residència i el lloc de treball. Malgrat l’alentiment de l’economia viscut per la pandèmia, segons el Ministeri de Treball, durant 2020 es van produir 56.891 accidents “in itínere”, ocorreguts durant el trajecte habitual i diari d’anar i venir del treball.

A més de les seqüeles i la terrible pèrdua de vides humanes, l’ús intensiu de vehicles de motor provoca també impactes molt negatius sobre el medi ambient i sobre la nostra salut, doncs aquests mitjans de transport consumeixen combustible fòssil, el recurs no renovable que majors emissions de gasos d’efecte d’hivernacle produeix.

Coincidint amb la Setmana Europea de la Mobilitat, Unió de Mútues ha posat en marxa un Pla de Mobilitat Sostenible, un programa que involucra a diferents grups d’interès amb l’objectiu de reduir els accidents de trànsit, reduir els nivells d’emissions de CO₂ dels cotxes i combatre el canvi climàtic.

La iniciativa s’emmarca dins del compromís adquirit per la mútua en les seues polítiques de responsabilitat social corporativa i de sostenibilitat corporativa, i recull més de 20 iniciatives amb l’objectiu de contribuir a un ús racional dels mitjans de transport i, sobretot, a reduir l’ús ineficient del vehicle privat. A més, posa el focus als beneficis saludables, físics i mentals que comporta la mobilitat eficient, assequible i de baixes emissions.

Entre les mesures que contempla el Pla destaquen la promoció entre els seus treballadors de l’ús de vehicles sostenibles, l’ampliació de punts de recàrrega elèctrica als centres de l’entitat, i la implantació i adequació, en la mesura que sigui possible, de pàrquings per a bicis i d’espais per a vehicles de mobilitat personal.

Així mateix, per reduir els desplaçaments per carretera i les emissions que es deriven, la mútua continuarà potenciant els servicis en línia per als mutualistes, les videoconferències, la promoció del transport compartit, així com l’ús del transporti públic per als desplaçaments llargs.

Com a organització adherida a la Carta Europea de Seguretat Vial, amb gran experiència en actuacions de sensibilització per prevenir els accidents de trànsit “apostem per un ús més eficient i racional del cotxe i les maneres de transport més sostenibles, com el transport públic, la bicicleta i els desplaçaments a peu”, ha assenyalat el Responsable de Prevenció d’Unió de Mútues, Emilio Gómez.

L’expert en Prevenció ha destacat els beneficis per a les persones que suposa la posada en marxa d’aquest pla, doncs la sostenibilitat té una repercussió directa a la nostra salut, amb la disminució de l’estrès, la disminució dels accidents “in itínere” i el reforç dels hàbits de vida saludable.

Igualment, des del punt de vista de la societat, Emilio Gómez ha destacat com a beneficis la disminució d’embussos i d’efectes derivats de la congestió de trànsit, la reducció de les emissions, els estalvis energètics i la “conscienciació i impuls d’una mobilitat sostenible per als ciutadans, les empreses i el conjunt de la societat”.