Notícies

12/06/2017

Unió de Mútues promociona la salut en el treball amb la campanya Empreses Sanes

Sota el lema Invertir en salut és rendible, Unió de Mútues ha posat en marxa la campanya Empreses Sanes amb l’objectiu de promoure i integrar el valor de la salut entre les empreses associades, els treballadors protegits i els autònoms adherits.

La campanya, la finalitat de la qual és col·laborar en la reducció de l’absentisme i millorar la salut dels treballadors i les treballadores, s’estén al llarg de tot l’any i facilita coneixements i consells sobre hàbits de vida rellevants per a la salut i el benestar físic i psicològic de les persones.

Juntament amb la realització de jornades informatives, la campanya també inclou la publicació i l’edició de guies, manuals i cartells divulgatius que tenen com a eix la difusió i la promoció d’una alimentació adequada i de l’exercici físic, així com el perjudici del consum de substàncies nocives, les alteracions del descans i les conseqüències de no prevenir els factors de risc cardiovascular, com són l’obesitat, el colesterol, l’arterioesclerosi o el sedentarisme.

Així mateix, dins de les activitats, es pot esmentar l’assessorament per a la integració en les empreses dels valors essencials del model d’empresa saludable, juntament amb l’organització de jornades formatives i de sensibilització sobre els beneficis que aporta la humanització dels entorns laborals.

En aquest sentit, l’objectiu d’Empreses Sanes és millorar la cura de la salut i el benestar de les persones i de les organitzacions i incidir tant en la protecció de la salut com en el desenvolupament de les habilitats i la gestió de les emocions per prevenir els riscos psicosocials.

El responsable de Prevenció de la mútua, Emilio Gómez, ha manifestat que amb aquesta campanya Unió de Mútues vol contribuir a “convertir els entorns laborals en espais saludables i confortables en els quals l’actiu principal siguin les persones”.

Són nombrosos els estudis que demostren que “els hàbits saludables influeixen en la motivació i la reducció de l’absentisme dels treballadors i enforteixen la sostenibilitat i la productivitat empresarial”, ha assenyalat Gómez.

Així mateix, ha recordat que Unió de Mútues està certificada com a Empresa Saludable des del 2014 d’acord amb el model d’AENOR i, com a tal, té implantat en el sistema de gestió un model basat en els criteris de l’Organització Mundial de la Salut (OMS ), segons la qual “la salut és l’estat de complet benestar físic, psicològic i social, i no només l’absència de malaltia”.