Notícies

31/03/2023

Unió de Mútues se suma al Dia MundiaI contra el Càncer de Còlon

El Càncer de Còlon; una malaltia que pot previndre’s.

El 31 de març se celebra el Dia Mundial Contra el Càncer de Còlon, al qual Unió de Mútues ha volgut sumar-se. Per a l’any 2023, a Espanya, el càncer de còlon és el de major incidència en homes i dones (41.616 casos nous en 2022). Per això, resulta summament important incrementar el coneixement dels factors de risc del càncer de còlon per a millorar la prevenció i augmentar la participació en els programes de garbellat poblacional, així com treballar perquè la població general conega els beneficis de la detecció precoç del càncer colorectal a través de programes de garbellat poblacional mitjançant el Test de sang oculta en femta, ja que 9 de cada 10 persones sobreviurien al càncer de còlon si es detectara precoçment.

Quina funció tenen el còlon i el recte?

El còlon absorbeix aigua i sal dels aliments restants després que passen per l’intestí prim, és en el recte on la matèria fecal s’emmagatzema fins que ix del cos a través de l’anus.

El càncer colorectal és el que s’origina en el còlon o el recte. El càncer de còlon i el càncer de recte sovint s’agrupen perquè tenen moltes característiques comunes.

El càncer s’origina quan les cèl·lules en el cos comencen a créixer en forma descontrolada. La majoria dels càncers colorectals comença com un creixement en el revestiment intern del còlon o del recte. Aquests creixements són referits com a pòlips.

Alguns tipus de pòlips poden convertir-se en càncer amb el pas del temps (en general molts anys), però no tots els pòlips es converteixen en càncer. La probabilitat que un pòlip es torne cancerós depén del tipus de pòlip. Els dos tipus principals de pòlips són:

 • Pòlips adenomatosos (adenomes): aquests pòlips algunes vegades es transformen en càncer. A causa d’això, els adenomes es denominen afeccions precanceroses.
 • Pòlips inflamatoris i pòlips hiperplásicos: aquests pòlips són més freqüents, però en general no són precancerosos.

Entre altres factors que poden fer que un pòlip siga propens a contindre càncer o que augmenten el risc que una persona arribe a tindre càncer colorectal s’inclou:

 • Si es descobreix un pòlip major a un centímetre.
 • Si es descobreix que hi ha més de dos pòlips.
 • Si després de l’extirpació d’un pòlip es descobreix la presència de displàsia (cèl·lules tenen un aspecte anormal).

Si es forma el càncer dins d’un pòlip, amb el temps pot créixer cap a la paret del còlon o del recte i posteriorment cap als vasos sanguinis o els vasos limfàtics, des d’allí, les cèl·lules canceroses poden desplaçar-se als ganglis limfàtics pròxims o a parts distants del cos.
El càncer colorectal és el tercer càncer que es diagnostica amb més freqüència tant en els homes com en les dones als Estats Units. Per a l’any 2023, els càlculs de la Societat Americana Contra El Càncer per a aquest càncer als Estats Units són:

106,970 casos nous de càncer de còlon.
46,050 casos nous de càncer de recte.

La proporció de casos nous de càncer respecte al diagnòstic de pòlips intestinals generalment disminueix cada any, això principalment es deu al fet que més persones acudeixen a fer les proves per a la detecció d’aquests tipus de càncer, així com en adoptar canvis en el seu estil de vida que influeixen en els factors de risc.

En general, el risc de patir càncer colorectal en el transcurs de la vida és d’aproximadament 1 en 23 per als homes i d’1 en 26 per a les dones. El risc és lleugerament menor en les dones que en els homes.

Programa de garbellat de càncer colorectal

A Espanya, aquest programa es va incorporar a la cartera comuna de serveis del Sistema Nacional de Salut l’any 2014 (Ordre SSI/2065/2014) especificant que les comunitats i ciutats autònomes tindrien 5 anys per a iniciar la seua implantació i 5 més per a aconseguir una cobertura pròxima al 100% de la població. Així mateix, es van concretar les bases per a oferir la seua realització en forma de programes organitzats de caràcter poblacional:

 • Població objectiu: homes i dones d’edats compreses entre 50 i 69 anys.
 • Prova de garbellat: sang oculta en femta.
 • Interval entre exploracions: 2 anys.

A més del programa de garbellat, en el cas de les persones que compleixen criteris d’alt risc personal o risc de càncer familiar o hereditari es realitza la valoració del risc individual i el seu seguiment a través de protocols d’actuació específics.

En aqueix sentit, la AECC promou:

 • La participació en els programes de garbellat, fonamentals per a detectar la malaltia en etapes primerenques i incrementar la supervivència.
 • Continuar aprofundint en l’educació sobre els factors de risc associats aquest càncer que són: l’edat, el tabac, alcohol, dietes riques en grasses animals (carns roges) i pobres en fibra (fruita i verdura), i el sedentarisme.
 • Compartir la situació actual de desigualtats en accés a garbellat de càncer colorectal, les diferències de cobertura i participació segons comunitats autònomes.

Per això, dimecres passat 29 de Març a les 17h en la Seu de la AECC es va dur a terme una xarrada de Prevenció, on es va informar sobre la situació actual de la malaltia i com previndre-la.