Notícies

26/11/2021

Unió de Mútues s’uneix al Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència Envers les Dones

Amb motiu del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència Envers les Dones, Unió de Mútues es torna a unir a la campanya «Uneix-te: Posa fi a la violència envers les dones Ja» impulsada per les Nacions Unides i que consisteix en 16 dies d’activisme els quals comencen avui i acaben el 10 de desembre, el Dia Mundial dels Drets Humans.

Com a mostra de rebuig a la violència masclista, els treballadors i treballadores de l’entitat s’han concentrat a les portes dels seus respectius centres per a dir «no» a tota classe de violència exercida envers les dones: física, sexual, psicològica i també la que succeeix en l’àmbit laboral.

A més, llaços grossos morats de les façanes pengen dels centres de l’entitat per a recordar públicament el suport de la mútua amb totes les dones que hagin vist els seus drets fonamentals violats i vulnerats per qüestió de gènere.

El compromís amb la responsabilitat social d’Unió de Mútues fa tretze anys, des del seu I Pla d’Igualtat de 2008, que implementa mesures a favor de la igualtat, la dignitat, el tracte respectuós de les persones, la diversitat i l’equitat social.

Gràcies a tots aquests plans, pels quals la Comissió d’Igualtat vetlla pel seu compliment, la mútua ha anat adoptant nombroses accions innovadores, positives, transversals i permanents, implementades en el seu model de gestió EFQM, les quals prevenen les conductes discriminatòries i garanteixen la plena igualtat de tracte i oportunitats, la conciliació de la vida laboral, personal i familiar i la igualtat de mèrits i capacitat pel que fa a les retribucions, formació i promoció interna.

Actualment, desenvolupa el V Pla d’Igualtat 2020-2022, que conté accions i mesures per a prevenir la violència de gènere.  Així mateix, compta amb un protocol d’actuació en cas d’assetjament a l’àmbit laboral, una Guia per a l’ús no discriminatori de la imatge i del llenguatge, i el foment de valors igualitaris i accions preventives per a combatre la violència de gènere amb l’objectiu de reforçar els canvis de mentalitats, actituds i estereotips sexistes que segueixen presents a la societat.

També en el seu compromís amb la Igualtat, Unió de Mútues forma part de la Xarxa DIES, adherida a la iniciativa Empreses per una Societat Lliure de Violència de Gènere del Ministeri d’Igualtat, els principis del Pacte Mundial i els Principis d’Empoderament de les Dones del Pacte Mundial i ONU Dones, orientats a la promoció de la igualtat de gènere a les empreses i a tots els sectors de la vida econòmica.