Notícies

22/11/2016

Unió de Mútues presenta les mesures d’acció positives del seu III Pla d’igualtat

Amb motiu del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones, Unió de Mútues ha participat, a València, en la Jornada “Els plans d’igualtat contra la violència de gènere” organitzada per l’UGT-PV. En representació d’Unió de Mútues, Mar Mateu, ha explicat la incorporació de la perspectiva de gènere en l’organització.

En la jornada també han participat l’exministra de Cultura i professora de Dret Constitucional de la Universitat de Còrdova, Carmen Calvo, i la secretària d’Ocupació, Formació i Igualtat de Gènere de l’UGT-PV, Pilar Mora.

Per la seva banda, la representant d’Unió de Mútues, Mar Mateu, ha exposat l’experiència del que ha significat la incorporació de la perspectiva de gènere en la gestió de la mútua, amb l’objectiu de “fer efectiu el principi d’igualtat, la prevenció de conductes discriminatòries i la participació equilibrada de dones i homes en l’àmbit laboral, familiar i social”.

Durant la seva intervenció, Mar Mateu ha assenyalat que el compromís i treball a favor de la igualtat a Unió de Mútues ha estat sempre present en l’organització, abans que s’aprovés la Llei per a la igualtat efectiva de dones i homes de 2007. La igualtat “no ha estat una qüestió imposada per llei, sinó que ha estat sempre un valor present en l’organització, recollit i impulsat el 2003 tant pel primer Codi Ètic de l’entitat com pel primer Pla de responsabilitat social corporativa”.

Mateu ha relatat que, abans de l’aprovació de la llei, Unió de Mútues ja estava treballant amb la Fundació Isonomía de la Universitat Jaume I de Castelló en el diagnòstic de la situació de la igualtat a la mútua, que, entre les seves conclusions, va recollir que no hi havia discriminació a l’entitat i que va servir de base perquè la Comissió d’Igualtat elaborés, amb la col·laboració experta de la Fundació, el primer Pla d’igualtat 2009-2010.

Actualment està vigent en l’organització el III Pla d’igualtat 2014-16, que té com a punt de partida l’avaluació del II Pla 2011-2013, avaluació que va fer el Gabinet Técnic en Génere, Diversitat i Polítiques d’Igualtat de l’UGT-PV.

Mateu ha destacat que la valoració del segon pla va ser totalment positiva i que el Departament de la Dona UGT-PV va destacar “el grau de la seva eficiència i eficàcia, en un cent per cent, el grau de compliment dels objectius i accions establerts, també en un cent per cent, així com la incorporació de la transversalitat i perspectiva de gènere en el dia a dia de l’entitat”.

Així mateix, ha assenyalat que gràcies a aquests plans, Unió de Mútues té implantades avui dia accions positives transversals i permanents, integrades en el model de gestió EFQM de la mútua, que garanteixen la igualtat plena de tracte i oportunitats, així com la igualtat de mèrit i capacitat “sense que el sexe, l’edat, la raça, l’ètnia o la religió representin un obstacle pel que fa a retribucions, formació i promoció”.

A més, el III Pla 2014-2016 aprofundeix en la igualtat retributiva entre dones i homes, la perspectiva de gènere en matèria de classificació i promoció del personal, la coresponsabilitat familiar, la prevenció i l’eradicació de l’assetjament laboral, el foment de l’ús no discriminatori de la imatge i del llenguatge i l’aplicació de la perspectiva de gènere en l’àrea de la salut laboral i la prevenció de riscos.

Com a novetat, aquest pla també treballa, de manera destacada, la sensibilització i el foment de valors igualitaris i accions preventives que condueixin “a combatre la xacra social que suposa la violència de gènere, amb l’objectiu de reforçar els canvis de mentalitats, actituds i estereotips sexistes que continuen presents en la societat”.

En aquest sentit, Mateu ha assenyalat que “tots junts, homes i dones, hem de treballar per avançar en la defensa i la promoció de la igualtat, hem de treballar a favor del respecte i dels comportaments corresponsables i respectuosos, així com rebutjar la visió i la manifestació estereotipada de rols, només d’aquesta manera podrem avançar socialment, perquè està demostrat que com més igualtat menys cotes de violència de gènere”.

La responsable d’RH també ha recordat que Unió de Mútues va obtenir el mes de juny passat el distintiu “Igualtat en l’Empresa”,una marca d’excel·lència concedida pel Ministeri de Sanitat, Afers Socials i Igualtat, en reconeixement a la política d’igualtat de tracte i d’oportunitats destacada i rellevant que l’entitat desenvolupa amb les seves treballadores i treballadors.

El distintiu Igualtat en l’Empresa se suma al segell Fent Empresa. Iguals en Oportunitats que la Generalitat Valenciana ha atorgat als tres plans d’igualtat de la mútua en reconeixement a la incorporació de mesures innovadores per corregir les desigualtats de gènere.

També en el seu compromís amb la igualtat, Unió de Mútues està adherida als principis del Pacte Mundial i els Principis d’Apoderament de les Dones del Pacte Mundial i ONU Dones, orientats a la promoció de la igualtat de gènere a les empreses i en tots els sectors de la vida econòmica.