Notícies

12/07/2022

Corporación Rama analitza els resultats de gestió corresponents al 2021

  • Corporación Rama està integrada per Cesma, Mútua d’Andalusia i Ceuta; Ibermutua; MAC, Mútua d’Accidents de Canàries; Mutualia i Unió de Mútues.
  • Les cinc mútues participatives d’aquesta aliança estratègica sumen més de 2,7 milions de treballadors protegits i contribueixen a sostenir el sistema de la Seguretat Social.

La Comissió de Seguiment de Corporación Rama, formada pels presidents i directors gerents de les cinc entitats que la integren, han mantingut una reunió de treball, a la seu d’Unió de Mútues, a València Parc Tecnològic, on han abordat la gestió i les eficiències que aquest model de cooperació reporta al sistema de la Seguretat Social.

Des dels seus orígens, el 2008, Corporación Rama potencia i garanteix l’eficiència en la gestió dels recursos públics, una cobertura assistencial més propera a les empreses i treballadors protegits i una major disponibilitat dels serveis assistencials i administratius.

Pel que fa als resultats analitzats, les mútues de la Corporación, en el període 2016-2021, han fet un total de 743.168 actes sanitaris, dels quals 655.409 corresponen a assistències sanitàries i 87.759 a proves mèdiques.

Tots aquests actes han generat una facturació recíproca total de 9,3 milions d’euros, cosa que resulta ser una despesa neutra per al pressupost de la Seguretat Social i suposa un estalvi estimat de 44,6 milions, en cas que els mateixos actes haguessin facturat fora del sistema públic, per mitjans aliens.

Gairebé 100.000 assistències sanitàries el 2021

A la reunió de directors i presidents s’ha analitzat la gestió realitzada el 2021, en l’exercici del qual s’ha produït un intercanvi a través del model de prestació recíproca de serveis de 96.261 assistències sanitàries i 14.331 proves diagnòstiques al conjunt de mútues integrades a la Corporación Rama, amb una elevació notable d’aquest procés d’assistència recíproca de manera coherent amb la reactivació de l’activitat econòmica.  En conjunt, el total dels serveis sanitaris facturats entre les mútues que pertanyen a Corporación Rama, ha superat els 1.336.000 euros.

Beneficis per a empreses i treballadors

Durant 2021, Corporación Rama va prestar serveis a més de 2,7 milions de treballadors protegits, per compte d’altri i propi, la qual cosa representa un creixement del 3 % respecte a l’any 2020, i per la qual cosa es compta amb 3.886 professionals entre les 5 mútues; i es disposa d’una xarxa assistencial, present a totes les províncies espanyoles, formada per 197 centres, dels quals 6 són hospitals propis ubicats a Bilbao, Castelló, Múrcia, Donostia-Sant Sebastià, Tarragona i Vitòria-Gasteiz, i un de mancomunat a Sant Antoni de Benaixeve, a València.

Amb tot això, es garanteix una cobertura assistencial més propera a les empreses, ja que els treballadors protegits poden acudir indistintament a qualsevol dels centres assistencials en funció de la seva proximitat o necessitats. D’aquesta manera, es garanteix un servei i una atenció àgil i eficient.

La posada en comú dels mitjans, els recursos i la xarxa de centres per a l’assistència sanitària per contingències professionals, inclou les urgències mèdiques per accident de treball o malaltia professional, la realització de proves diagnòstiques i la rehabilitació i la fisioteràpia.  Pel que fa al control i seguiment de la incapacitat per contingències comunes, inclou la realització de proves mèdiques i rehabilitadores dels treballadors de baixa per malaltia comuna.

Així mateix, les mútues integrades a Corporación Rama promouen iniciatives de posada en comú de coneixement dins dels seus respectius programes de transformació digital per a la robotització i gestió automatitzada de processos i prestacions, així com en altres àrees com la prevenció de riscos laborals per tal de millorar la salut laboral dels treballadors protegits.