Notícies

24/05/2018

Criteris jurídics per a la consideració d’accident laboral

Unió de Mútues aborda la valoració jurisprudencial per percebre la prestació per accident de treball

Unió de Mútues ha celebrat aquest matí a Sogorb una jornada dedicada a analitzar els criteris jurídics per a la consideració de l’accident laboral i la problemàtica que sorgeix a l’hora de determinar la base reguladora per al càlcul de la prestació econòmica derivada d’aquesta contingència.

L’acte, dirigit a empreses, professionals del dret i despatxos col·laboradors, ha tingut lloc a la seu d’Unió de Mútues a la capital de l’Alt Palància, i ha servit per estudiar diferents supòsits d’accidents laborals i les corresponents sentències judicials que han dictat els tribunals sobre ells.

L’anàlisi dels casos pràctics ha anat a càrrec de la tècnica jurídica d’Unió de Mútues, Míriam Planas, que ha abordat, entre d’altres, l’accident a l’hora d’anar al metge durant la jornada laboral, el que passa durant el desplaçament del treballador a una formació a càrrec de l’empresa i el succeït a les escales de l’habitatge unifamiliar o a la finca de pisos on viu el treballador.

En totes aquestes situacions, Míriam Planas ha destacat, com a fonamental a l’hora de considerar l’existència d’accident de treball, la “connexió causal”, la “relació directa entre treball i lesió”.

En aquest sentit, Planas s’ha basat en sentències recents de diferents tribunals segons les quals tenir permís durant la jornada laboral per anar al metge “no es pot considerar accident laboral”, ja que es tracta d’una “gestió personal” sense cap relació amb la feina, atès que l’origen no es troba en la realització de l’activitat mateixa.

En el supòsit de patir una lesió en el temps de formació a càrrec de l’empresa, la tècnica jurídica ha manifestat que “es considera accident de treball”, perquè passa mentre “el treballador roman sota la dependència de l’empresa”.

Pel que fa als accidents esdevinguts a l’habitatge dels treballadors just abans d’anar a treballar, “les escales d’un habitatge unifamiliar es consideren part del domicili”, de manera que, segons la jurisprudència, “no es pot considerar accident laboral”. Per contra, si l’accident ocorre a les escales de la zona comuna de la finca, el criteri jurídic considera que sí que hi ha accident in itinere.

Així mateix, Míriam Planas ha fet repàs del que valora la jurisprudència sobre altres casos, com ara els accidents sorgits durant una jornada lúdica organitzada per l’empresa, el quadre d’ansietat posterior a un incident laboral o l’accident durant el temps del dinar.

A més, la tècnica jurídica de la mútua ha aprofundit en la complexitat i els problemes que sorgeixen a l’hora de determinar la base reguladora quan el treballador pateix un accident de treball el mateix mes que inicia la seva activitat laboral.

En aquesta línia, Planas ha analitzat els càlculs de la base reguladora aplicables als treballadors a temps complet, a temps parcial, el treballador autònom, l’empleat de llar i el treballador fix discontinu del sistema especial agrícola.