Notícies

27/10/2017

Entra en vigor la Llei d’Autònoms

La nova llei del treball autònom millora la tarifa plana, compatibilitza el cent per cent de la pensió i reconeix l’accident in itinere

La Llei de reformes urgents del Treball Autònom està en vigor des d’ahir, dijous 26 d’octubre, després de la seva publicació al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE). No obstant això, algunes mesures previstes en la llei no entraran en vigor fins al dia 1 de gener de 2018.

Entre aquestes últimes, es troben l’ampliació a un any de la tarifa plana de 50 euros per a nous autònoms, l’augment de les bonificacions de la tarifa plana fins als 24 mesos (els sis mesos següents als dotze mesos de la tarifa de 50 euros hi haurà una bonificació del 50 %, la qual serà del 30 % en els últims sis mesos), i la reducció a la meitat dels recàrrecs per retard en els pagaments a la Seguretat Social.

També entraran en vigor el dia 1 de gener de 2018 les deduccions en l’IRPF per assegurances de malaltia, per les despeses de subministrament d’aigua, llum, electricitat i telefonia per a l’habitatge habitual si l’autònom treballa des de casa (deducció del 30 %), i per les despeses de manutenció, pagaments que hauran d’efectuar-se de forma electrònica en establiments d’hostaleria i restauració.

També començaran a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 2018 els canvis en les altes i baixes en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA). Els autònoms podran canviar fins a quatre vegades l’any la seva base de cotització, en lloc de les dues actuals. Només pagaran pels períodes efectivament treballats i es permetran tres altes i tres baixes l’any.

Mesures en vigor després de la seva publicació al BOE

La Llei de Reformes del Treball Autònom inclou mesures relacionades amb la conciliació, com ara les bonificacions del 100 % de la base de cotització per als autònoms durant les baixes de maternitat, paternitat, adopció, acolliment i risc durant l’embaràs o la lactància, sense necessitat que hagin de ser substituïts per un altre treballador.

Per a les mares que hagin cessat la seva activitat i tornin després de la baixa de maternitat, adopció, guarda, acolliment o tutela, la tarifa de cotització serà de 50 euros al mes durant el primer any. Així mateix, l’edat del menor la cura del qual dona dret a bonificacions s’eleva de 7 a 12 anys.

Pel que fa als treballadors en règim de pluriactivitat, tindran dret al reemborsament directe, i sense sol·licitud prèvia, del 50 % de l’excés de cotització que es realitzarà d’ofici per la Tresoreria General de la Seguretat Social.

D’altra banda, s’amplia la cobertura de les contingències professionals per als accidents in itinere i la participació dels treballadors autònoms en programes de formació i informació respecte a la prevenció de riscos laborals. A més, la norma també permet compatibilitzar el treball i el cobrament del 100 % de la pensió de jubilació sempre que l’autònom tingui contractat, com a mínim, un altre treballador per compte aliè.