Notícies

19/01/2022

La UJI i Unió de Mútues impulsen la investigació biomecànica per tractar les lesions de la mà i canell en l’àmbit laboral

La rectora de la Universitat Jaume I, Eva Alcón, i la directora gerent d’Unió de Mútues, Carmen Barber, han signat un conveni de col·laboració per a l’aplicació de la biomecànica a la valoració funcional i rehabilitació de la mà i canell dels treballadors lesionats.

 La Universitat Jaume I de Castelló i Unió de Mútues, han signat un conveni de col·laboració en investigació i transferència de coneixement amb la finalitat d’avançar en l’aplicació de la biomecànica en la valoració i el tractament de lesions de la mà i canell derivades de contingències professionals.

Les lesions laborals que afecten el membre superior, especialment les mans i els canells, són freqüents, ja que són una de les parts més actives i exposades, i representen actualment més del 30% dels accidents de treball. Entre les patologies més freqüents que afecten aquesta regió anatòmica hi ha les derivades de lesions traumàtiques d’origen laboral i les malalties professionals, dins les quals predominen els trastorns musculoesquelètics. Les lesions traumàtiques de la mà ocupen, a més, els primers llocs en incidència, i són importants les seqüeles anatòmiques, funcionals i psicològiques que poden produir en els treballadors que les pateixen.

La Universitat pública de Castelló compta amb un grup de recerca consolidat de Biomecànica i Ergonomia que, juntament amb Unió de Mútues, ja han treballat en els darrers anys en aquesta matèria.

L’objectiu de l’acord actual és, per una banda, fer un registre i monitoratge dels paràmetres biomecànics en treballadors afectats per lesions a mans i canells i, de l’altra, generar un canal de comunicació bidireccional que permeti als professionals d’Unió de Mútues transmetre la informació i col·laborar amb els investigadors de la UJI per millorar l’objectivació dels mètodes de valoració funcional i laboral. De la mateixa manera, els investigadors de la UJI transferiran el coneixement generat als professionals de la mútua perquè es puguin aplicar a la pràctica clínica.

La creixent complexitat dels tractaments i la seva protocol·lització fan necessari l’abordatge de les diferents patologies en unitats especialitzades. En aquest sentit, Unió de Mútues disposa de professionals dedicats a l’atenció integral i especialitzada de les patologies que afecten la mà, el canell, el colze i l’espatlla. La incorporació de noves tecnologies a Unió de Mútues i, fonamentalment, l’especialització en cirurgia mínimament invasiva del seu hospital de referència, l’Institut de Traumatologia d’Unió de Mútues, juntament amb l’aplicació de nous sistemes de tractament rehabilitador, han suposat un avenç important en el temps de recuperació i resultats, fet que minimitza l’aparició de seqüeles.

El conveni de col·laboració que s’ha signat avui possibilitarà que es continuï avançant en la realització de projectes específics en l’estudi de la biomecànica de la mà i canell, en l’objectivació de la valoració funcional, en la rehabilitació i en el disseny de productes per a millorar-los.

A la signatura del conveni hi han assistit el vicerector de Recerca i Transferència de la Universitat Jaume I, Jesús Lancis, el director mèdic d’Unió de Mútues, Serafín Oliva, la directora gerent adjunta de la mútua, Teresa Blasco i les integrants del grup de recerca de biomecànica i ergonomia de la UJI Margarita Vergara i Verónica Gracia.

El conveni tindrà una durada de quatre anys i hi participaran quatre investigadors del Grup de Biomecànica i Ergonomia de la UJI i cinc professionals (metges i rehabilitadors) d’Unió de Mútues.