Notícies

18/01/2017

Nova Guia d’emplenament del comunicat d’accident de treball (PAT)

El 19 de gener de 2017, el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social ha publicat en el web oficial del Sistema Delta una nova versió actualitzada de la Guia d’emplenament del comunicat d’accident de treball (PAT).

La Guia, de contingut informatiu, recull novetats i aclariments sobre les obligacions, els terminis, i la informació sobre l’actualització de diversos camps d’emplenament del comunicat d’accident de treball:

 • Actualització normativa a causa de la publicació del nou text refós de la Llei general de la Seguretat Social.
 • Incorporació de la descripció del concepte d’accident de treball per a treballadors per compte propi.
 • Aclariment en relació amb l’obligació de notificar l’accident i el termini per a la remissió d’un accident de treball:
 1. accidents soferts per treballadors cedits per ETT o en contractes o subcontractes.
 2. accidents ocorreguts a l’estranger.
 3. accidents exclosos de la seua declaració en el Sistema Delt@.
 4. termini de notificació per accidents de determinada contingència.
 5. termini per a enviar el comunicat d’accident corregit per l’empresari.
 • Aclariment sobre els comunicats d’accident de treball en cas de treballadors pluriempleats.
 • Aclariment sobre l’accident de treball. Accident o recaiguda.
 • Aclariment de la tipologia de l’accident de treball segons el lloc.
 • Actualització de diversos camps per a l’emplenament del comunicat d’accident de treball.

Guia d’emplenament del comunicat d’accident de treball 2017.