Notícies

17/12/2020

Realitat Virtual i Augmentada per a la Prevenció de Riscos Laborals

Utilitzem tecnologies de Realitat Virtual i Augmentada a les nostres instal·lacions i formem als tècnics de prevenció en aquestes noves tècniques.

La realitat virtual i augmentada s’estan convertint en eines útils i eficaços al camp de la prevenció i els riscos laborals. Totes dues tecnologies permeten recrear digitalment, i amb la màxima sensació de realitat, situacions d’emergències, que faciliten els treballadors tècnics de prevenció aplicar comportaments i procediments de seguretat adequats per evitar riscos i accidents laborals al món real.

En el seu objectiu d’incorporar i traslladar a les seves empreses associades les últimes tecnologies i innovacions en matèria preventiva, Unió de Mútues ha organitzat, a les instal·lacions de Sagunt, una jornada on s’han emprat tres simuladors desenvolupats amb Realitat Augmentada i Realitat Virtual i on han participat tècnics del Servei de Prevenció de la Mútua i personal del centre de treball.

El Responsable d’I+D+i d’Unió de Mútues, Javier Murcia, ha destacat la importància d’aquestes tecnologies perquè són un gran avanç en la formació de Riscos Laborals, ja que “el món real se substitueix per un entorn immersiu amb la sensació de presència i llibertat de moviments en temps real, on podem interactuar amb objectes, persones, i ens permet, per exemple, practicar l’extinció d’un incendi o manipular carretons i tota mena de màquines com es faria en una situació real al lloc de treball”.

En la Jornada, l’eina de Realitat Augmentada (RA) ha estat utilitzada per avaluar i posar a prova els plans d’emergència, els protocols d’actuació i les rutes d’evacuació als centres de treball per assegurar la integritat física de les persones.

Així, els participants han pogut experimentar en primera persona la recreació simulada d’un incendi, han usat els mitjans per a l’extinció del foc, han identificat a persones virtuals a evacuar i les vies d’evacuació a utilitzar, entre altres. Una situació d’emergència que “seria impossible reproduir en la vida real, per ser d’alt risc, i que ha permès practicar-la amb total seguretat, ha assenyalat Javier Murcia. A més, ha afegit, “es pot practicar quantes vegades sigui necessari, l’objectiu és que el treballador quan finalitzi la formació conegui perfectament els passos que ha de seguir per fer front a l’emergència de manera segura”.

També, la jornada ha inclòs la utilització i prova d’altres aplicacions de tecnologia de Realitat Virtual (RV) per a la sensibilització i aprenentatge en prevenció de riscos laborals. Aquestes aplicacions han permès diferents experiències d’immersió a diversos escenaris interactius com a tallers amb maquinària, oficines, treballs d’instal·lacions i obres. A tots aquests escenaris, els participants han hagut de prendre decisions adequades en relació amb aspectes preventius, com l’elecció dels EPI adequats, la disposició d’elements de seguretat de màquines o equips o la distribució correcta dels elements de treball en una oficina, entre altres.