Notícies

09/12/2021

Reforma i millora les instal·lacions del centre assistencial de Ciudad Rodrigo

Unió de Mútues ha reformat i millorat les instal·lacions del seu centre assistencial de Ciudad Rodrigo, a Salamanca, a fi d’oferir un millor servei a les empreses, i als treballadors protegits i autònoms adherits de la província, amb unes instal·lacions més àmplies, més funcionals i accessibles.

Aquesta millora ha suposat l’adequació d’una nova sala de radiologia digital amb la instal·lació d’un equip de raigs X de tecnologia avançada, i així reforçar la presència de la mútua a la província de Salamanca i garantir la millor salut laboral per al col·lectiu mutualista.

El centre, de 180 metres quadrats de superfície, inclou nous recursos sanitaris a favor de la recuperació dels pacients, com és el Servei de Diagnòstic per la Imatge, que permet als metges, des de qualsevol centre de la mútua, accedir a les proves realitzades per a obtenir diagnòstics més precisos i contrastats, i així poder optimitzar els temps de cura i la ràpida recuperació dels treballadors accidentats.

A més, el centre ha incorporat el servei de Pacient on line que permet als treballadors protegits i autònoms adherits accedir de manera àgil i segura a la informació del seu procés sanitari, a proves radiològiques, configurar el portal d’enviaments a través d’SMS i e-mail, i consultar la propera cita mèdica per Internet.

Per al director mèdic d’Unió de Mútues, Serafin Oliva, «el pacient és el nostre centre d’atenció i per això treballem i estem compromesos a oferir el millor servei durant tot el procés assistencial, amb les millors instal·lacions i la millor tecnologia, per al màxim nivell de salut i benestar.»

Amb 20 anys de presència a Ciudad Rodrigo, Unió de Mútues sempre ha estat molt vinculada a aquesta ciutat, dipositant la seva confiança en la província de Salamanca, les seves empreses i els seus treballadors. Així, els treballadors protegits de la comarca es veuran beneficiats amb els nous serveis del centre, des del qual l’entitat dispensa assistència sanitària per accident de treball i malaltia professional, i atenció administrativa pel que fa al control i seguiment de la incapacitat temporal per contingència comuna.

Unió de Mútues, és una mútua col·laboradora amb la Seguretat Social i d’àmbit nacional. Té associades 36.100 empreses i protegeix més de 400.000 treballadors i treballadores, oferint-los assistència sanitària per accident de treball i malaltia professional, seguiment i control de la incapacitat temporal per accident no laboral i malalties comunes, així com la gestió de les prestacions econòmiques. També promou la prevenció de riscos laborals i gestiona de manera integral l’absentisme laboral.

El seu compromís com a entitat del sector públic i la seva vocació de servei a les empreses mutualistes i treballadors protegits, l’ha portat sempre a satisfer les expectatives i necessitats legítimes dels seus grups d’interès a través de la millora contínua, l’excel·lència i la qualitat dels serveis que presta mitjançant una gestió que es basa en l’excel·lència empresarial i el bon govern corporatiu. A més, compta amb una àmplia estructura sanitària molt avançada que dona resposta a qualsevol patologia relacionada amb l’accident i la malaltia professional.