Notícies

15/03/2017

Unió de Mútues i l’INVASSAT analitzen les novetats del Pla d’actuació contra la sinistralitat

Unió de Mútues, juntament amb l’Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball, INVASSAT, han abordat les principals novetats del Pla d’actuació contra la sinistralitat laboral 2017 en el transcurs d’una jornada celebrada a València.

En la jornada ha participat la tècnica de l’INVASSAT, Yolanda Lozano, qui ha destacat que el Pla té com a base els sinistres laborals registrats l’any 2016 i el seu objectiu és “conscienciar els empresaris que els sinistres laborals, encara que ocorren, són evitables i, per tant, la sinistralitat laboral es pot reduir”.

El Pla d’actuació se centrarà en les 35.779 empreses de la Comunitat Valenciana de les quals hi ha almenys un registre d’accident de treball o d’una malaltia professional comunicats l’any 2016.

L’INVASSAT ha classificat les empreses segons el nombre de sinistres, l’índex d’incidència i la seva gravetat. En aquest sentit, durant el 2017, els tècnics de l’Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball visitaran les empreses que presenten un nombre més alt d’accidents, les que registren índexs de sinistralitat superiors als del seu sector i les que tenen registrat un accident greu, molt greu o mortal. A més de fer l’anàlisi corresponent de les causes i l’estudi de les eines preventives de què disposen les empreses.

Per la seva banda, les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social visitaran les empreses amb tres o més accidents però que tinguin una incidència de sinistralitat inferior a la del seu sector econòmic. També assessoraran en matèria preventiva a fi de reduir la sinistralitat laboral i recopilaran, amb fins estadístics, les dades de les causes i les mesures preventives derivades dels accidents de treball.

Com a novetat, i segons ha destacat la tècnica de l’INVASSAT, Yolanda Lozano, els accidents laborals que pateixin els treballadors pertanyents a les empreses de treball temporals, ETT, “es computaran a l’empresa usuària, que fins ara s’excloïen”.

Lozano també ha anunciat que l’INVASSAT, amb les dades recollides en les visites dels tècnics durant l’any 2016, posarà a la disposició de totes les empreses, a través de la plataforma telemàtica, l’Informe de Sinistralitat elaborat d’acord amb les dades declarades en els comunicats de treball. Enguany aquests informes “s’actualitzaran” i en lloc de rebre’n un d’anual, “les empreses rebran un informe de sinistralitat a l’abril, un altre al juliol i un tercer a l’octubre”.

En aquest sentit, la tècnica de l’INVASSAT ha subratllat l’obligació de les empreses d’emplenar el comunicat d’accident en els 15 dies que tenen de termini i ha insistit que “emplenar-lo malament pot ser sancionable, cal ajustar les dades amb el que realment va passar”.

Així mateix, Yolanda Lozano ha fet referència a un estudi sobre les causes de sinistralitat laboral a la CV fet per l’INVASSAT el 2016, en què es van analitzar 2.118 accidents corresponents a 354 empreses i, segons el qual, el 40 % dels accidents laborals van ser deguts a causes organitzatives, el 33 %, a causes tècniques i el 27%, al factor humà.

A més, en set de cada deu accidents la causa de l’accident estava identificada en la valoració de riscos, és a dir “en tres de cada deu accidents els tècnics de prevenció no en van identificar la causa”. També segons Lozano, en sis de cada deu accidents estava documentada la mesura preventiva, de manera que “van esdevenir accidents malgrat que se’n sabien les causes, es tenien les mesures preventives però no se n’havia fet un seguiment correcte”.

Per la seva banda, el responsable en prevenció d’Unió de Mútues, Emilio Gómez, ha manifestat la importància d’investigar les causes dels accidents, ja que “els accidents són sempre multicausals i cal fer-ne una bona anàlisi per evitar sinistres futurs”.

La jornada, celebrada al centre de la mútua a Paterna Parc Tecnològic, també s’ha realitzat a Sagunt i Xàtiva, ja que forma part de la col·laboració d’Unió de Mútues amb l’INVASSAT per donar compliment al Pla d’actuació contra la sinistralitat que, amb caràcter anual, dissenya i posa en marxa l’administració Laboral.