Notícies

30/07/2020

Unió de Mútues obté un excedent de sis milions d’euros

Unió de Mútues ha presentat aquest matí el balanç de gestió corresponent a l’exercici 2019 durant la Junta General Ordinària celebrada a Castelló. L’entitat ha tancat l’exercici amb uns ingressos de 265 milions d’euros, un 9,5 % més que en 2018 i un resultat econòmic positiu a distribuir de sis milions d’euros.

D’acord amb el resultat de la seva gestió i segons les dades aportades pel president i el director gerent, José Mª Gozalbo i Juan Enrique Blasco respectivament, l’entitat ingressarà en els comptes de la Seguretat Social en total 11,2 milions, dels quals 10,7 es destinaran al Fons de Contingències Professionals i 568.000 euros a la reserva complementària d’estabilització per cessament d’activitat.

Una vegada distribuïts aquests resultats, l’entitat ha incrementat les seves reserves un 2,9 % respecte al 2018, situant-se en 84,4 milions d’euros. Una solvència i liquiditat que permet a la mútua desenvolupar la seva gestió amb absoluta garantia.

A mes, ha tancat 2019 amb 37.840 empreses associades i un augment de la població protegida per contingències professionals del 20,5 % i del 2,7 % per contingències comuns. En total, la mútua compta amb 335.615 treballadors protegits per contingències professionals, 296.633 per contingències comuns i 63.508 autònoms adherits, el nombre dels quals també va ascendir un 7,3 % respecte a 2018.

En la seva intervenció, José Mª Gozalbo, president de la Mútua, ha destacat l’eficiència en la gestió dels recursos públics. «Aquestes dades posen en valor la solvència de la mútua complint, així, amb la nostra missió de millorar la salut dels treballadors protegits i gestionar les prestacions econòmiques amb la màxima excel·lència i la màxima sostenibilitat del Sistema de la Seguretat Sòcial».

Quant a la cobertura econòmica, durant 2019 la mútua va destinar 153,3 milions d’euros als treballadors beneficiaris de les prestacions, un 16,7 % més que en 2018. D’aquesta xifra, 96,7 milions es van destinar al pagament de les prestacions per incapacitat temporal de contingències comuns, 22,6 milions a les baixes per incapacitat temporal de contingències professionals, 5,5 milions d’euros per a la protecció de l’embaràs i la lactància natural i 4 milions al cessament d’activitat de treballadors autònoms.

També, durant 2019 Unió de Mútues va gestionar els incentius a la disminució i prevenció de la sinistralitat laboral, l’incentiu Bonus, per un import de més de 2,5 milions d’euros.

Quant a l’activitat sanitària i la cura de la salut dels treballadors i les treballadores en la seva xarxa de centres assistencials, va atendre 168 294 consultes mèdiques, entre contingències professionals i comuns i va realitzar 2.455 intervencions quirúrgiques.

Així mateix, durant 2019 la mútua va continuar gestionant la cura de la salut dels treballadors amb el model EFQM d’excel·lència empresarial, basat en l’autoavaluació i la millora contínua i renovant tots els models de gestió en què està certificada quant a la responsabilitat social, la qualitat, la seguretat del pacient, la innovació, l’empresa saludable, la gestió mediambiental, la prevenció de delictes i la seguretat de la informació.

Una excel·lència en els serveis apreciada i altament valorada pels treballadors protegits i adherits, reflectida en les enquestes de satisfacció, on l’índex de satisfacció dels treballadors accidentats i els treballadors hospitalitzats aconsegueix el 95,6 % i el 99,7 % respectivament.

També, com a conseqüència de l’inequívoc compromís amb la gestió excel·lent, durant 2019 i per segon any consecutiu, la Mútua ha estat reconeguda pel Club d’Excel·lència en Gestió amb el títol d’Ambaixadors de l’Excel·lència Europea. Un guardó a què només poden accedir les organitzacions que, com a Unió de Mútues, tenen vigent l’EFQM 500+ amb una puntuació superior als 600 punts.