Notícies

26/04/2023

Unió de Mútues se suma al Dia Mundial de la Seguretat i Salut en el Treball el pròxim 28 d’abril

El Dia Mundial de la Seguretat i la Salut en el Treball que se celebra anualment el 28 d’abril promou la prevenció dels accidents del treball i les malalties professionals a tot el món. És una campanya de sensibilització destinada a centrar l’atenció internacional sobre la magnitud del problema i sobre com la creació i la promoció d’una cultura de la seguretat i la salut pot ajudar a reduir el nombre de morts i lesions relacionades amb el treball.

Enguany l’Organització Internacional del Treball (OIT) i l’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (INSST) han posat el focus a crear entorns de treball segurs i saludables com a principi i dret fonamental en el treball.
A fi d’aconseguir el major impacte possible en la millora de les condicions de seguretat i salut en el treball i en la reducció de la sinistralitat laboral, la nova Estratègia Espanyola de Seguretat i Salut en el Treball (EESST) 2023-2027 se centra en els aspectes que poden contribuir a millorar la salut de les persones treballadores i al progrés de les empreses i la societat.

 

Des d’Unió de Mútues volem sumar-nos a aquest dia compartint amb les empreses diversos cartells amb consells per a ajudar a crear entorns de treball segurs i saludables. La difusió d’aquests consells ajudarà les empreses a potenciar la seguretat i salut en el treball.
Com a Mútua, un dels nostres principals objectius és fomentar la difusió i el coneixement en matèria de riscos laborals amb la finalitat de millorar les condicions de treball i garantir la seguretat i salut dels treballadors mutualistes.

                                    

Descarregar                                                      Descarregar                                                       Descarregar