Notícies

04/05/2021

Unió de Mútues forma els seus professionals en lectura fàcil i accessibilitat de documents web

Com a entitat socialment responsable, Unió de Mútues impulsa l’accessibilitat universal per facilitar la comprensió lectora i l’accés de les persones amb discapacitat als seus documents i continguts digitals.

Amb l’objectiu d’avançar en el desenvolupament i disseny de continguts accessibles i inclusius per a tots els usuaris, Unió de Mútues ha impartit als treballadors de l’entitat vinculats a aquesta matèria una formació en línia sobre Documents Accessibles i Lectura Fàcil.

Des d’un vessant pràctic compost por exercicis, supòsits i tests, en l’acció formativa s’ha abordat l’accés a la informació dels continguts electrònics de la mútua amb l’objectiu de facilitar les gestions dels usuaris mutualistes i de la població en general que per les seves circumstàncies requereixin una atenció diversa.

Entre altres, els reptes dels usuaris poden deure’s a dificultats sensorials −problemes de visió, oïda, etc−, cognitives dificultats en la lectura o la comprensió o motores incapacitat per a manejar totalment o parcialment el ratolí o el teclat.

En aquest sentit, durant la formació s’ha analitzat l’accessibilitat cognitiva, des de l’heterogeneïtat i la diversitat, per tal de facilitar la comprensió lectora de totes les persones, mitjançant l’adaptació dels textos i continguts a la lectura fàcil per ser una de les eines més eficaces per a l’eliminació de barreres de la comunicació i la comprensió.

L’accessibilitat web és el conjunt de tecnologies i normes d’implementació i disseny que fan possible la utilització de les pàgines web al major nombre possible de persones independentment dels mitjans tècnics, i inclouen aquelles que tenen algun tipus de discapacitat, seguint per a això les pautes de l’anomenat “disseny per a tots”.

Benestar i drets de les persones amb discapacitat

La plena inclusió de les persones amb discapacitat, també en l’àmbit dels continguts electrònics i la societat de la informació, forma part de la Responsabilitat Social d’Unió de Mútues, que certificada segons l’estàndard IQNet SR10, ve impulsant des de fa més d’una dècada la defensa dels valors de la dignitat de les persones, la igualtat d’oportunitats i l’accessibilitat universal.

De fet, totes les instal·lacions de la Mútua són entorns accessibles mesurats i certificats d’acord amb els paràmetres DIGA de la Fundació per a l’Accessibilitat i la RS i avalats per la certificadora internacional IMQ, que renova cada any.

Així mateix, en la seva defensa dels drets i el benestar de les persones amb discapacitat, Unió de Mútues contribueix als Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides, de manera que dona resposta als problemes i vulnerabilitats específics de les persones amb discapacitat, i els garanteix la integració i igualtat en la prestació de tots els serveis amb l’eliminació de barreres físiques, funcionals i d’accés a la societat de la informació.